Home

Welkom op de home pagina van de Pijnstichting Nederland.
Deze stichting is een volledige vrijwilligersorganisatie, gerund door gedreven idealistische bestuurders. Dat moet ook wel. Chronische pijnpatiënten zijn door hun aandoening met bijbehorende handicaps niet in staat continuïteit te leveren.
Op de diverse gespecialiseerde pagina’s kunt U naast de ANBO-verplichte informatie ook informatie vinden over projecten, die we graag willen steunen. Want wetenschappelijke onderzoeken zijn nog steeds nodig, helaas.

De voorpagina is gesierd met de eerste publicatie daterend uit 1982.
Sinds de oprichting van de Pijnstichting Nederland in 1982 is er structureel niet veel veranderd voor deze patiënten. Nog steeds is de gangbare mening, dat er misschien in het verleden wel door enige gebeurtenis weefselschade is ontstaan met een daarbij behorend pijnsignaal. Maar men gaat er van uit, dat het dan (nog steeds bestaande) signaal geen functie meer heeft. De bel blijft aanstaan, terwijl niemand er meer op drukt. Psychische oorzaken zouden dan verantwoordelijk zijn voor dit vals alarm.
Hoewel het beeld nu iets aan het kantelen is- er wordt nu meer gezocht naar zenuwbeschadiging- zijn er veel patiënten zonder enige aantoonbare zenuwbeschadiging met de huidige onderzoeksmethoden. De literatuur vanaf 1880 geeft aanwijzingen, dat in de verkeerde hoek wordt gezocht. Psychische factoren lijken hoe dan ook meer een gevolg, dan een oorzaak van het chronisch pijnprobleem.

Vergeleken met 1975 is wel het aantal chronisch pijnpatiënten gegroeid van naar schatting in 1975: 138 000 tot 2020: 600 000 (Er komen 10 000-15 000 nieuwe patiënten per jaar bij, berekend op basis van het aantal werkenden. Maar chronische pijn komt ook voor bij niet-werkenden en zelfs kinderen. Met een schatting van 1.5 miljoen actuele patiënten zit de Pijnstichting Nederland waarschijnlijk nog aan de lage kant.) Dus de noodzaak van onderzoek naar de ontstaanswijze ervan is dringender dan ooit.

De Pijnstichting Nederland heeft daarom in december 2019 een come-back beleefd met nu het doel de aandacht te richten op regulier wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaanswijze van chronische pijn met of zonder zenuwbeschadiging. De oorspronkelijk in de statuten opgenomen Informatieverlening over bekende factoren, achtergronden en reeds verricht onderzoek wordt nu gedaan door een “zustersite”: de Stichting Chronic-Pain-Science Foundation, eveneens een niet gesubsidieerde non-commerciële idealistische organisatie: https://chronic-pain-science.info

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr: 76873196 en heeft het fiscaal/RSIN nr: 860819656
Een ANBI beschikking is aangevraagd

Aan de eigen website van de Pijnstichting Nederland, te bereiken onder:
Https://Pijnstichting-Nederland.nl
wordt hard gewerkt. Daardoor kan het zijn, dat de site in het begin niet altijd bereikbaar zal zijn. Ons excuus daarvoor. Alle benodigde informatie blijft intussen wel bereikbaar via deze site.